หัวข้อข่าว

วันที่ประกาศ

-รับสมัครครูอัตราจ้างแผนกช่างยนต์ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
-รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

งานเลี้ยงอำลาและต้อนรับครูและบุคลากร
ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ
พิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ได้จัดงานเลี้ยงอำลาและต้อนรับครูและบุคลากร
ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ
พิพัฒน์ บุญศิริ
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวนพร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา
ได้จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
และพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ
พิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน พร้อมด้วยคณะครูเจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ
พิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา
ร่วมจัดโครงการชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมเวียนเทียน
เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
ณ วัดทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่
ประจำปี 2559

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ
พิพัฒน์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
พร้อมด้วยคณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดโครงการปฐมนิเทศ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่
11-12 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

 

@coppyright 2016 By Phongsak